Xin Chú Ý: Sau khi đọc cách thức, hướng dẫn và điền đơn xong bạn cần nộp vào văn phòng Giáo Xứ.
chua dang tay

✠  Đơn Xin học lớp hướng dẫn Bí Tích Thánh Tẩy cho trẻ sơ sinh

Lớp này dành cho Cha Mẹ và người đỡ đầu cho Rửa Tội và Thêm Sức. Thường được tổ chức mỗi thứ sáu đầu tháng. Xin nộp chung với Đơn Xin Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội

Mẫu đơn | PDF form  

✠  Bí Tích Rửa Tội

Thường được cử hành vào Thứ Bảy đầu tháng. Xin nộp chung với đơn xin học lớp hướng dẫn Bí Tích Thánh Tẩy

Mẫu đơn | PDF form  

✠  Đơn Xin Học Lớp Dự Bị Hôn Nhân

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân bằng Việt Ngữ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang mỗi năm chỉ mở có một lần. Lớp thường được khai giảng vào tuần thứ 2 của tháng 9 và kết thúc vào tháng 11. Lớp học sẽ bắt đầu từ 7:00pm và kết thức vào lúc 9:00pm. Sẽ nhận ghi danh vào đầu tháng 8.

Mẫu đơn | PDF form  

✠  Đơn Điều Tra Hôn Phối

Lấy tất cả các đơn và nộp các đơn tại Văn Phòng Mục Vụ từ thứ hai tới thứ sáu, phải bổ túc đầy đủ và hoàn tất hồ sơ ít nhất là 06 tháng trước ngày cử hành lễ cưới.

Hướng Dẫn   Đơn Phỏng Vấn Nhà Gái   Đơn Phỏng Vấn Nhà Trai   Đơn Phỏng Vấn Người Chứng Nhà Gái   Đơn Phỏng Vấn Người Chứng Nhà Trai  

✠  Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Lấy đơn và nộp đơn tại Văn Phòng Mục Vụ từ thứ hai tới thứ sáu, phải bổ túc đầy đủ và hoàn tất hồ sơ ít nhất là 06 tháng trước ngày cử hành lễ cưới.

Hướng Dẫn  Mẫu đơn | PDF form  

✠  Đơn In Sách Lễ Cưới

Nếu các đôi hôn phối muốn in sách Lễ Cưới ($2/cuốn) trong Thánh Lễ hôn phối, xin điền và nộp lại văn phòng Mục Vụ

Xin nộp chung với Đơn Lãnh Bí Tích Hôn Phối

Mẫu đơn | PDF form  

✠  Đơn Xin Học Giáo Lý Tân Tòng

Lớp này được thường được bắt đầu từ tuần thứ 2 tháng 9 cho tới đến Phục Sinh năm kế. Xin điền đơn và nộp lại văn phòng Giáo Xứ

Đơn Xin Học Tân Tòng   Đơn Xin Rửa Tội Tân Tòng